von Haussen, Werner »

 
Olof Sager-Nelson, Paris 1894

Werner von Hausen

Werner von Hausen var en finländsk konstnär som levde 1870 till 1951. I början av 1890-talet kom han till Paris där han lärde känna Émile Bernard och anslöt sig till symbolismen. Han lär känna Aguéli.

Aguéli har av sin ögonläkare fått lov att begagna dennes våning. En natt 1894 har han sällskap av den berömde anarkisten Charles Chatel. Eftersom denne inte vågar gå hem av rädsla att bli arresterad erbjuder Aguéli honom att få sova i Bernards våning. Detta råkade ske just samma natt som polisen gjort en stor razzia efter anarkister och bl a finner den berömde Chatel.  Aguéli blev också förd till häktet för att förhöras  och en detektiv sattes på vakt utanför våningen. Då kom Werner von Hausen!! När han säger att han söker Aguéli blir han också förd till häktet men där ordnas missförståndet upp och han släpps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Han skriver och erbjuder Aguéli sina tjänster och denne dröjde inte  att med tacksamhet begagna sig av det gjorda erbjudandet. Under de nästan fyra månader som Aguéli sitter i Mazasfängelset skriver han otaliga brev till von Hausen. Han ber honom skaffa böcker men också vin, ost och annan mat. Han är oerhört krävande men von Hausen protesterar inte. Marie Huot ställer också upp för att ro det hela ekonomiskt i hamn. Det är en givande läsning att ta del av Aguélis många brev.

Senare lyckas Aguéli också övertala vom Hausen att komma till honom i Kairo. Där blir dock Aguélis krav på vännen för mycket för vin Hausen och han bryter med Aguéli och återvänder till Paris.

Senare målade han italienska och sydfinska landskap, herrgårdsinteriörer och stilleben i en personlig och kultiverad stil.

Perioden 18940403 t o m 18940725

Omfattar 30 brev från Aguéli när han satt i Mazasfängelset i Paris. Samtliga översättningar/renskrifter är tagna ur Gauffin, Axel: Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941, del I: 145 – 177. De följer här i datumordning. Aguélis original följer direkt efter översättningen.

Förutom dessa skrev Aguéli brev till von Hausen följande datum: 15/9, 22/9, 4/10, 20/10, 20/10, 25/10, 27/10, 27/10 och 17/11 1894 samt 1/5 och -/9 1895, 20/11 1910, -/12 1913 samt 2 odaterade brev. Dessa kommer att skannas in och översättas senare.