maj 172010
 

Här finns bara det inskannade italienska originalet. Översättningen kommer senare.

Teologia religiosa 1. 111

Picture 1 of 4