maj 172010
 

Épître intitulée LE CADEAU sur la manifestation du prophète par le Sheikh initié et inspiré Mohammed Ibn Fazlallah El-Hindi.

Detta är en artikel som Abdul Hâdi (Ivan Aguéli) översatt från arabiska till franska. Den försågs med noter av Abdul Hâdi och publicerades i La Gnose, decembernumret 1910 – januarinumret 1911. Texten är skannad efter originalutgåvan, som finns på Konstbiblioteket, Nationalmuseum. Det finns också en utgåva med tre texter översatta av Abdul Hâdi i en serie med titeln Tradition islamique – 1,  1977 av Les Éditions de l´Échelle, Paris.

Le Cadeau 9. 22