maj 172010
 

Detta är en artikel som Abdul Hâdi (Ivan Aguéli) översatt från arabiska till franska. Den försågs med noter av Abdul Hâdi och publicerades i La Gnose, mars 1911. Texten är skannad efter originalutgåvan i Konstbiblioteket, Nationalmuseum. I slutet av artikeln läser man ”A suivre” men denna eventuella fortsättning publicerades aldrig innan tidskriften lades ner.

En utgåva med tre texter översatta av Abdul Hâdi finns också i en serie med titeln Tradition islamique – 1, utgiven 1977 av Les Éditions de l´Échelle, Paris.

El-Malâmatiyah 1. 100