maj 172010
 

Här finns bara det inskannade italienska originalet. Översättningen kommer senare.

El Akbariya 1. 48