jul 261913
 

Bästa Herr Sköld.

Er bror gaf mig vänligen Er adress från Bruxelles. Se´n har jag ej hört af han, men jag har ej haft något nytt att meddela.

Ämnar mig hem ett tag o måla Kustlandskap i  mildaste (?) Sverje. Skåne eller Danmark?? Reser först till Malmö o skulle vara högst glad att träffa Eder- I så fall reser jag till Lund på ett par dagar. Skulle vara högst tacksam för några upplysningar om Skåne, hvarest slå mig ned. Söker mindre plats, ej för långt från Malmö-Köpenhamn, där man är van vid främlingar, spec. målare, o där jag kan leva vegetariskt utan för stora omkostnader. D.v.s. tillgång till frukt, mjölk. Min idealnatur är Gotlans o jag reser ej dit genast, för att ej vara för ångt ur stråkvägen. Mina landskap äro: Kust, klippor eller dyner, träsk, vildmark, ljus o salighet, enkelhet. Land utan vatten förstär jag ej såframt det ej är själva Sahara, ty då ha vi ljushafvet öfver oss. Karl Nordström har sagt att Kullen vore bäst för mig. Men det är lite långt bort. Kan man bo på Uven ifred? Annars hade jag tänkt på Bornholm eller Möen. Jag vore högt tacksam för något passande ”?, un bon ? là-dessus”.

Hörde av Er bror att Ni är Idist[1]. Jag är néofyt o min idokunskap är ej i paritet med min entusiasm för denna vackra idée. Skulle Ni i alla fall vilja gifva mig idistadress i Malmö för att jag må se ett vänligt ansigte på {flera ord oläsbara} Skulle Ni likaledes vilja ge mig adress på Vegetariskt mathål i Malmö. {Ord utsuddade} Jag å min sida står till Ert förfogande om ni önskar ngt från Paris, vare sig sak, upplysning eller ärende.

Väntande på några rader från Eder o i förhoppning att återupptaga det intressanta umgänge som ?  afbröt till min harm???mod

Högaktningsfullt

Aguéli

16 Rue Dauphine 16

Paris VI

Paris 19 26/VII 13.[1] Anhängare av ido. Ido är en reformerad variant av det konstgjorda språket esperanto. LP


t-e-skold-19130726-1