okt 271894
 

Cairo 27 Oct. 1894.

B. B.

Att svara ordentligt på dina två brev. Tack för dem och för Montparno’s fotografi och hälsning. Jag undrar om jag får gå och darra länge i väntan på Maries brev.

Fått alla edra brev, dina (2) Mme Huot (5) och ett från greve Wrangel, med pass, tusen tack min käre bror för denna din omtänksamhet. Och så är dom så fräckt ohövliga och omöjliga på alla sätt. Det är då riktigt kuku att jag äntligen har rena papper att visa dem. Annars skulle, i händelse av behov, de där förb. germaniska bovarne ge mig f -n med stort nöje.

Jag har förklarat brevhistorien för Mme Huot. Jag vill hoppas att hennes vrede skall lägga sig något.

Olle och Kalle åter i Paris det var gott att höra. Må ni frysa, som inte vill hit ned, där det är så varmt och gott och vackert.

Här nere är Olles paradis. Ty härnere kan man måla och älska bättre och ymnigare än var som helst annorstädes.

Jag grälar mindre på dig därför att du anser dig behöva målarskolorna. Det skulle ju vara fånigt av mig att skälla på dig för det. Man vet ju bäst själv var skon klämmer och vad man anser sig ha behov utav. Men jag upprepar än en gång att Cairo är högst nyttigt, för att ej säga nödvändigt i en målares utveckling. Cairo eller något i den stilen. Ty här är allt syntetiskt, och det är just det som vi behöva, vi 19de århundradets barn. Syntesen är kronan på verket, det är nu allas mening och det är dem som påstå att synthesen är även mer än kronan. Paris är ett utmärkt ställe varpå studera analys, men må du veta att den pessimism, som jag lider utav och du också, och Olof och Kalle och allihop mer eller mindre, det är en lokalsjukdom, partikulier för Paris. Jag är på bättringsvägen i följd av climatet jag vistas uti. D. v. s. jag förbliver alltid på sätt och  vis »satanique», men den tröstlösa overksamma pessimismen är det slut med snart. Jag förbliver alltid »sombre» och »dédaigneux» [i]vis å vis världen; i en viss riktning mer än förut. Men e n hjärnsjukdom är det slut med, i och med Paris slut, men en annan har börjat, en allvarsammare förmodligen, men det är mitt fel, och ej Egyptens, ty Bernard har blivit helt och hållet botad och nöjd och han har gift sig.

Du hör till de förnuftiga, gott, det är inte något ont i det, och heller intet nedsättande. Men, som förnuftig, studera analys i Paris och i Cairo. Och gå på målarskolor till du har baken full med den varan.

Jag kan tala om att arabisk arkitektur borde särskilt studeras därför att det är den mest suggestiva på samma gång som den mest géometriska konst som finns. Den är så klassisk och mest instruktiv med avseende på symbolism i linier, färg, komposition o. s. v. o. s. v. Jag säger dig än en gång att den är beundransvärd och jag får aldrig så mycket i skallen på en gång som då jag tittar på gamla moskéer eller gator eller t. o. m. dräkter och industri här. Men jag skall gå in i detaljer härom en annan gång.

Här går solen upp kl. 6 f. m. och lägger sig ung. kl. 6 e. m. 20 min. skymning ungefär. De har följaktligen 12 timmar att arbeta på, minst ty man kan måla i månsken och vid eldsljus. Du har solsken alla dagar och minst 28° varmt alla dagar (men man kan gott måla friluft mitt i sommarsolvärmen) och ren, högblå, intensivt trollblå luft, utan moln, alla dagar, gråstämning 2 à 3 dagar i mån. (vintermån.) men under vintern, likaledes, grå luft 1 à 2 timmar var annan morgon.

Du har en massa skönheter från 4-5 till 23 år o. s. v. som springer halvnakna omkring i bara skjortan och stå modell för 50 – à 75ctms. Men vill du ha’ en trogen modell skaffa dig då en tjänsteande för 15, 20 frs. i mån. Då städar hon din våning, ty sådan har man här för en spottstyver, lagar din mat, och står modell. Detta om kvinnomodeller. Pojkar äro gatorna fulla utav, de grannaste slynglar i världen och de hyra ut sig som modeller med största nöje för en ringa penning. Tilläggas bör att du har modeller av alla färger. Från blonda – blonda, mycket blondare än jag, till ebenholzsvarta. I allmänhet är man guldbrun här nere.

Mat: jag går in på en arabisk sylta och äter en talrik för 13 ctm. och bröd för 7 ctm. och så orkar jag ej äta vidare. Men mycket god mat, väl lagad. På hygglig restaurant får man ett bra mål för 1 frs. o. s. v.

Språket: då du går på gatorna ser du skyltar på arabiska och franska och engelska och grekiska och italienska och armeniska. Alla orientens folk stämmer här möte, den musulmanska orientens. Alla bildade mänskor tala franska, alla som ha fått ett spår till hyfsning. Och med ett 10 tal arabiska fraser så reder man sig över allt. Var fjärde person du möter inberäknat kvinnor och barn är klädd på europeiska och var 5 talar franska. Var alltså utan fruktan för den saken.

Du finner alltså att du kan arbeta här fördelaktigare än i Paris. I alla händelser 3- å -4 gng. så mycket.

Tisdag den 29/X

Jag gratulerar dig av alla krafter till att ditt arbete går framåt. Det är det viktigaste av allt. Och allt annat, kvinnor eller lektyr eller religion eller spiritism eller resor, fröjd eller sorg av vad slag som hälst, äro allesammans dödssynder, så framt dom ej ha till mål att utveckla vår smak och vår kärlek och vårt måla.

Punktum

Beder dig sända målargrejor och klädespersedlar och böcker med första. Se här ett brev till Kalle och ett annat till Marie. Jag ber dig, låt aldrig påskina att det är något mellan henne och mig.

Många hälsningar till eder allesammans

Vännen

Ivan.

adr. Poste Restante

Cairo

Olle eller M. kunde kanske hjälpa dig med p. till inköp av sakerna. – Jag är på bättringsvägen nu, men långt ifrån bra. jag har pinats ohyggligt och utan färg och pängar har jag varken kunnat arbeta eller förströ mig. Jag har t. o. m. varit på svältkur på samma gång som lidande.

3 nov. 1894. 1 dag tar jag mina sista piastrar till postporto. Jag har en sorts procentarkrita hos kryddkrämare och bagare. Annars skulle jag svälta ihjäl. Den 11 nov. precis stänges kritan och då är det bleka döden för handlingen; sänd alltså myntet, 50 frs.

1/Xl 94.

Har ingen färg, men flere beställningar. Sänd färg likaledes med första, beder för brinnande livet I v a n. Varit i dag på arabiskt hospital och väntat i 4 timmar, ensam europé bland ett hundratal araber, män och kvinnor, det mest skitiga och pittoreska jag sett i hela mitt liv, allt detta skulle målas.


[i] sombre och dédaigneux = dyster och föraktfull

******************************************************************************************************************

Ur Gauffin, del I, sid 196-198.