okt 251894
 

Cairo 25 oct. 1894-

Kära bror.

Sänder dig härmed pengar svenskt mynt, 35 kronor, bedjande dig godhetsfullt låta växla dem i franskt mynt i Credit lyonnais i Paris, ty här vill ingen människa kännas vid detta mynt. jag är i en förbaskad knipa. jag hoppas man vill giva dig åtm. 5o frs. Sänd mig då denna sedel.

Jag har varit sjuk sedan 14 dagar och går i morgon in på lazarett. Men säg ingenting härom åt Marie.

Jag ber dig sända myntet med allra första, redan i morgon. Jag är i en förb. nöd. Jag är skyldig doktor och apotekare c. 3o frs. och jag kan ej undvika att betala dem. Vågar jag dock bedja dig hava godheten hjälpa mig med de saker jag bett dig om så vore du hjärtans vänlig. Jag förmodar Montparno vill hava godheten även ta’ ett tag i väst- fickan.

Jag gnor efter en plats åt Kalle och har gott hopp. Säg åt Olof att resa hit. Och du skall komma också senare. Visst tusan reder du dig med franska. Vad tror du jag talar för språk?  Jag gnor emellertid arabiska och gör framsteg.

Då jag fått dina pengar och målargrejor och blivit frisk så skall jag resa ut i öknen och bo ibland beduinerna, i närheten av pyramiderna. Där är kolosalt vackert.  jag har ett riktigt raseri att arbeta. Då jag får vad som behöves, skall jag gno som själva f-n. Jag har aldrig förut haft sådan lust att måla.

Jag väntar nu med otålighet pängarne och målargrejorna.

Fick dina båda brev i går. Skall skriva svar på dem endera dagen. Jag är så ruggig i dag att jag knappt kan hålla ögonen öppna.

Det är vådligt snällt av dig att hjälpa Kalle emellanåt. Fy f-n vad han har det svårt. Men nog tycker jag han kan få vigga en 1oo lapp för att resa hit ned.

Vet du om Richard Bergh är i Paris?

Bed Olof och Grolleau att skriva till mig.

Var god lämna Marie det här brevet, egenhändigt.

Vexeloperationen är helt enkelt denna. Du tar inneliggande svenska sedlar, går på Crédit lyonnais och köper mig för dem en fransk sedel på 5o frs. och sänder mig dem med omgående.

Tillgivne vänen

Ivan.

adresse (Mr Ivan Aguéli, Artiste-Peintre) Poste Restante Caire Egypte

Fick i förgår dina 2 brev Alexandrie och i dag mitt pass, tusen tack.

******************************************************************************************************************

Ur Gauffin, del I, sid 195-196