jul 251894
 

Paris den 25 juli 1894.

Min käre vän!

Jag skriver ännu en gång till dig, för att besvära dig med att skicka mig några saker.

Först och främst en bibel, på franska – ty jag har inte någon. jag har den på hebreiska, ett språk som jag känner till blott alltför ofullständigt. jag kan inte ännu läsa det flytande, utan lexikon. – Det finns biblar för 1 fr.

Jag får också be dig skicka mig »La vrai réligion chrétienne», andra delen. Jag har strängt behov av den, liksom av en koran – likaledes på franska. – Du finner den sistnämnda vid Odéon – till ett pris av 2.75 – eller hos Chalamel, eller i vilken bokhandel som helst. Med hjälp av Mme Huot eller Mr Henry kunna vi få den till nedsatt pris, efter som de syssla med litteratur och känna till förläggare.

Se där böcker för ögonblicket. Men när jag flyttas till ett annat fängelse, sedan jag har blivit dömd – så får jag inte mera rätt att ha några böcker, i synnerhet franska. Kanske på främmande språk. Jag ber dig alltså att om en fjorton dagar skaffa mig Den sanna kristendomen på engelska. Kalle skall ordna den saken och denna bok är inte dyr på engelska, 3 frs eller något dylikt.

Det finns också en annan bok, också på engelska, Matter(?) The keys of Salomon. Den finns på Bibliothéque Nationale, lätt att finna i katalogen. Det är en ganska känd avhandling i filosofi. Kalle skall söka reda på den på biblioteket och skall ge dig fullständiga anvisningar. Med hjälp av vännerna Huot kan vi få dem billigare, antar jag.

Dessa två böcker och bibeln skola utgöra min läsning under några års fångenskap.

Jag ber dig skriva till kamraterna i Stockholm att jag är anklagad inför domstolarna, ocb att jag kommer att bli dömd.

Jag har förlorat boken om den muselmanska religionen. Den finns hos Mme Huot.

Jag ber dig att sätta Kalle i förbindelse med min advokat, så snart som möjligt; du skall skriva till honom med omgående; och ge honom adressen till den sistnämnde.

Inga nyheter varken från Camille eller hennes väninna?

Sorgsen, nedstämd i högsta grad kan jag inte skriva längre i dag.

Din tillgivne

Aguéli.

A la Conciergerie. Quai de I’Horloge. 3me 45, 3me 45.

Låt mig veta om du har betalat hela min skuld på kaféet eller bara en del. Och hur du har blivit mottagen. Jag väntar svar härpå.

********************************************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 177-178.