jul 061894
 

Paris den 6 juli 1894.

Min käre vän!

Jag ber dig mottaga tusen ursäkter över att inte ha svarat dig på flera brev, på sändningar av papper, tobak, pengar, en bok. Behöver jag säga dig hur tacksam jag är?

Jag har inte velat skriva till dig om trista ting. Det är av den anledningen du inte har haft några nyheter från mig. Du gode gud, vad min tillvaro är dyster. Och likväl befinner jag mig bara i början av livet.

Om jag åtminstone ägde en av dessa vackra passioner, äregirigheten eller hatet, törsten efter ära, berömmelse, rikedomar, makt! Nej, ingenting. Bara ödets fruktansvärda piska.

Jag har skrivit till Mme Huot angående litterära bedövningsmedel. Jag skall skriva till dig över samma ämne, om du lovar mig att inte fästa för mycket förtroende därvid, bara intresse (uppmärksamhet). Jag ber dig läsa Morgane av Villiers de I’Isle Adam. Den skall tjäna som utgångspunkt. Det skall bli fortsättning på funderingarna om »deformeringen». Och skall ge en naturlig anknytning till »mysticismen».

Står det bra till med Kalle? Träffar du honom inte mera? Om han ville svara på »deformeringen», skulle jag bli mycket glad.

Mme Huot skall ge honom den hebreiska översättningen som jag har talat med dig om.

Jag har översatt Strbg. Ber dig bära dessa blad till min medarbetare och låta mig få del av hans anmärkningar. Om du kunde förklara för honom svenskan här och där skulle jag vara dig mycket tacksam.

Början till »Samvetskval» har fått passera. Jag blev mycket angenämt överraskad. Många hälsningar till min medarbetare och till hans familj.

Låt mig veta, jag ber dig, när du har fått detta brev! Då vill jag sända fortsättningen. Jag har skickat ett femtiotal sidor, men inte rättade.

Många hälsningar till dig och till Kalle. Mår han bra, le M:à Harthayoga?

Aguéli.

********************************************************************************************************************************************’

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 174.