jun 261894
 

Paris den 26 juni 1894.

Min käre vän!

Jag är förtjust över ditt gårdagsbrev. jag skall skriva ett långt svar, men inte i dag. – Jag är i alla fall nästan rörd över att se dig också uppskatta skönheten i »I’Animale».

Montparno är i Belgien. Men man är föga intelligent i det landet. Brugge är i alla fall mycket egendomligt. – Jag föredrar den franska medeltiden framför Flanderns och t. o. m. framför Italiens. Den är på en gång mera intim, mera storslagen och mera monumental. Det finns några gamla tyskar också som äro bra vackra. Men det som utmärker den franska konsten från de andra (i Europa), det är att det finns en atmosfär omkring figurerna, som talar, så att säga. – Jag tänker på verkligt franska konstverk. Där finns rymd, miljö, som inte är det minsta suggestiv, medan hos de andra det alltid är en docka, en representativ marionett som utför en ceremoni med vetenskapligt riktiga eller konventionella gester. Man förstår detta genom minnet, genom fysionomin, genom en vetenskap vilken som helst men aldrig genom estetiken. Ty luften, om där finns någon, säger aldrig någonting. Men den sanna poesin (som också är en klar förnimmelse av tingen) den består just i att finna ideerna i luften.

Jag är rasande på dig av flera anledningar. – Först och främst har jag inte skrattat ett dugg åt historien med Errington. Må fan steka er båda tvål – Och hur många gånger skall jag behöva fråga dig, om du har varit på Montmartre för att betala min skuld och hos min granne, målaren, om du har fått böcker av honom o. s. v. o. s. v.

Du skall genast skriva till min lärare (genom Bianchini om du inte kan skaffa dig hans adress i Paris), att min sak är allvarlig och att han skriver ett intyg att jag har studerat hos honom, att han har varit nöjd med mig etc. etc. och i synnerhet att han skyndar sig. – Montparno skall skriva till C. L. [= Carl Larsson] den »berömde» målaren, så att han intresserar för mig någon inflytelserik figur här. Han känner Coquelin intimt.

Mme Huot kommer till Mazas fredag morgon. Jag ber dig att skicka med henne kaffe, levantinsk tobak (gul, eller apelsinfärgad, ännu bättre) fikon. Ingenting annat. jag håller mycket på kaffet, ty jag fruktansvärda smärtor i huvudet sedan flera dagar.

Och Strindberg, varför har du inte skickat mig honom? Det är fullkomligt olycksaligt. En översättning av Strindberg skulle ha skapat mycket sympatier för mig här. Jag har inte haft någonting att översätta, fast jag har bett dig och Bianchi därom för mycket länge sedan. Jag har ännu en fjorton dagar kvar. Jag måste begagna mig av dem. Jag håller på att översätta »Utopier i Verkligheten» (eller Hemsöborna, eller Röda rummet, i sista hand) eller nya skådespel. Det är landskapsskildraren eller impresionisten som intresserar mig, inte tillbedjaren av Nietzsche eller idioten som påstått att kvinnorna äro mannen underlägsna.

Visa min advokat mina brev sur le »rébiffement» (= reinkarnationen?), angående katolicismen och protestantismen, märkt  o, och angående deformeringen. Utdrag om fatalismen och lagen angående det absurda.

–       Skulle du också kunna skicka en kopia, om du inte vill skicka originalet av brevet angående rökarna (»sur les fumées») och ornamenteringen och deformeringen till honom, som målar Egypten [Emile Bernard], du kan få hans adress av Mme Huot.

– Försök äntligen att skaffa mig följande böcker.

Angående den muselmanska teologin. Den kommer att inge mig tankar för mitt försvar. Islam är ett barn av Ismael. Delacroix, Baudelaire (i »Le rêve», »Le voyage», »La tête coupée», etc. etc.) äro utpräglade Ismaëliter.

– eller Bourgoin: Théorie de I’ornement arabe

– eller ockulta vetenskaper, inte översikter, utan någonting om ciromancie (Debarrolles) eller om de planetära typerna, astrologisk psykologi (antropologi) etc. etc. men baserade på kabbala och ingenting från hinduerna. Jag har en fasa för arierna.

Obs! Mycket brådskande: Advokat (genom Mme Huot) min lärare, C. L., Strindberg.

– Din tillgivne

Aguéli.

De himmelska arcana i XVI och XXI kapitlen av Genesis. Hos Chamnel finnas mycket intressanta böcker.