jun 121894
 

Paris den 12 juni 1894.

Min käre vän.

Jag har redan skickat dig ett brev i dag. [i] Se här ännu ett.

Förhållandet är att jag inte har några skodon. Jag går återigen omkring i strumplästerna, vilket är mycket obehagligt. Jag ber dig låna mig ett par skor snarast möjligt.

När du ger mig dem skall jag lämna dig två par på en gång för att få dem lagade. Montparno och jag ha ungefär samma nummer.

Jag väntar också på Mallouf eller Pentatheuquen i den hebreiska bibeln, och Errington och Swedenborg. Om du inte vill ha »de himmelska arkana» kan du ge mig »apokalypsen» som finns bland mina böcker, bara en volym, vilken som helst. Jag har skickat tillbaka »la clé de la vie» som jag bara har bläddrat i. Må Kalle alltså ursäkta mig. Men den är en smula torr ty jag sitter inte inne med preliminära kunskaper för att läsa den flytande. Och hans sätt att tänka är ganska främmande för mitt. – Jag har inte nog mod att ge mig in på nya frågor.

– Jag har M:s bok, och det går inte fort med denna lektyr. jag har inte ännu vant mig vid hans stil. Han förefaller mig intressant och låter ana en personlighet. Jag har sagt att vännen från Les Ternes skall tycka mycket om den. Inte allting, men som helhet taget.

Jag har bett dig att offra en dag för att komma till mig med olika saker, böcker, skodon, »boustifailles». Jag vore mycket nöjd om du ville göra det och så snart som möjligt. Vad matvaror beträffar: torra fikon (från Afrika ordinära) socker, chokolad och färska fikon, några stycken, det bör vara rätta årstiden nu. – Och levantinsk tobak.

– Jag är i stor penningförlägenhet. Det går åt skogen med mig om jag inte får något. –

Jag har ställt flera frågor till dig i ett föregående brev. Jag väntar på svaret, efter som det skall ha ett stort inflytande på ordnandet av mina planer.

I det tillstånd som du befinner dig tag ett bedövningsmedel – litterärt – vad som hälst. Ockultism, eller »Bhagava-gdita». Sätt dig och läs Papus »Science occulte», det kommer att intressera dig mycket. Och roar dig, om det låter sig göra. –

0 b s Gå till la Plume, en lördagskväll på Soleil d’or med Mr Huot o b s. Jag vill i synnerhet att Montparno går dit.

Och, jag ber dig inte glömma detta. Montparno kommer att bli förtjust.

För Montparno:

Det är mycket angenämt att göra ett besök i Belgien för att se museerna, etc. om inte för att sakna Paris. Ty det är bara här som han skall finna den så nödvändiga förståelsen av konstnärens utveckling. Om han har tråkigt i Paris, nåväl, då har han Bretagneeller le Midi, två underbara land, i synnerhet le Midi. Om resan är en smula dyr, så lever man mycket billigare där än här. I le Midi har han – just södern (le midi) och den provençalska kulturen som är mycket betydande och som väl går upp mot Flandern och Holland, två gånger om, till och med. Och Florence och den italienska renässansen.som ni älska är på två stegs avstånd från Marseille.

I Pont-Aven är en håla för impressionistmålare, där han säkerligen skall trivas.

Hjärtliga hälsningar till er alla

Aguéli.

Jag är mycket nyfiken att få veta resultatet av dina uppdrag till Montmartre etc. Jag väntar svaret därpå med mycken otålighet. Säg till Kalle att skriva brevet om du inte har tid. – Inga namn. – Och inga obehärskade uttryck, om jag får be.

Jag ber dig att underrätta mig två dagar på förhand om dagen när du kommer. På snart återseende!!

Mme Huot kommer antagligen och hälsar på mig om fredag. Du kan skicka sakerna med henne. Skorna och det övriga. – Och framförallt är det för att befria mig från saker.


[i] Detta har inte återfunnits.

*******************************************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 171-172.