maj 251894
 

Paris den 25 maj 1894.

Min käre vän

Jag har nyss mottagit ditt intressanta brev. Om jag hade fått det för någon tid sedan skulle jag ha skrivit till dig på annat sätt. – Du får svar en av dagarna. Jag hänvisar dig till ett brev till Mme Huot av den 24 maj.

Dina pengar har jag naturligtvis inte fått efter som det är oss tillåtet att inneha några pengar. Det är 5 frans som har förlorats på ett mycket förargligt sätt.

Vill du skicka mig ytterligare 2 eller 3 fr. i postanvisning. Fråga Mme Huot, hur man skall skicka dem. – När hon nästa gång bär proviant till mig vill du då ha godheten att skicka med henne ett paket levantinsk tobak, en fin toalett-tvål, en polerad, k o n k a v handspegel. Känner du till dessa slags runda speglar av glas, 1 decimeter i diam. ungefär som återge bilden med en utomordentlig skärpa. Jag tror att de kosta 4 fr. – de förminska en smula men göra bilden mycket klar och skarp och reflektera en större del av föremål än vanliga speglar. Jag vill återge några ansikten som finnas
bakom mitt eget (je vais faire quelques queules qui se trouvent derriére la mienne) och samtidigt några analyser. Vill du också ge mig litet papper för officiella skrivelser. – Jag håller mycket på att få en spegel av ovannämnda slag – jag längtar efter den sedan lång tid. Du gör mig skamsen med dina bekännelser om okunnighet. Än jag då. Är jag inte okunnig, jag?!?! Min enda kunskap består i att veta hur svag intelligensen och kunskapen äro, om de inte förenas med hängivenhet och instinkt.

Den moderne monoteisten tillbeder den ende guden med hjärtat när han förnekar honom med sin mun. jag talar om evolutionisterna och några perspektivister. Den fromme som nekar att betjäna sig av teologernas terminologi. – Sanningarna i St. Johannes’ evangelium äro eviga. Det har alltid funnits monoteister, orden ha ej längre någon valör, när hjärtat och munnen ej äro eniga. Vår herre har inte vågat (»fait» överstruket – ovanför inskrivet »osée») sanningen. Han är sanningen. Evangeliet är den väg som leder till sanningen, den enklaste, rakaste väg som alla kunna finna utan att fråga någon – blott genom sin mänsklighet. Sanningen är vorden människa. Invigningen sker genom det mänskliga – det må vara till himlen eller helvetet. Evangeliets väg berör utgångarna från alla himlar och alla helveten, efter det mänskliga innehåller himmel och helvete.

Jag begär inte att man skall säga mig intressanta saker. jag begär att man förstår mig och att man förlåter mig.

Den sanna kristendomen är inte en bok att läsa från början till slut. Jag läser i den nästan varje dag och jag har knappast läst fjärdedelen.

Må Gud bevara dig från att qöra samma studier som jag. Studier = dumheter. Vi kunna mycket väl diskutera »nötterna» utan att läsa samma böcker. Jag känner till en massa argot och terminologier. Fråga mig vad den eller den termen betyder så skall jag svara dig. jag vill inte lämna några detaljer, om man inte frågar efter dem.

Och Kalle – finner han mig lika svår att förstå, han också? Om jag hade vetat det; skulle jag ha uttryckt mig på annat sätt. – Vad sade han om de arabiska noterna? – Vad tänker man överhuvud om nötterna? – Jag motsäger mig stundom, jag gör det med avsikt, men det angår er inte.

Livet efter döden är det intima livet (la vie intime). Döden blottar bara handlingarnas dolda källa. De seende skåda världen sådan den var i sin begynnelse, d. v. s. himmel och helvete – igenom tecknens värld. Att skåda den översinnliga världen är som att se avsikten, i det man betraktar åtbörden.

Är världen usel – må så vara; men man kan inte reformera den på annat sätt än genom att omskapa sig själv.

Vad vill du jag skall kalla denna latino-germanska sjukdom att vilja skapa en ny mänsklighet med människor från en gammal värld. Fjärran från mig system, reformer, utopier, allt det är övertro eller drömmar av dårar som tro sig representera den gudomliga försynen. Brottsliga högfärd! Man betraktar sin nästa som en jordtorva nyttig till en levande byggnad som man uppför på samma sätt som en livlös byggnad. Att taga en organism för en mekanism, det är den svåraste av synder, synden mot den helige ande. Världen skall ordna sig med eller utan människornas hjälp. Den skall ordna sig alldeles ensam, genom den gudomliga försynen. Må människan blott tänka på att vara människa eller att bliva det. Må var och en göra sin mänskliga plikt. Må han söka filosofiens sten med alla medel, främst av allt! Må han dela sitt bröd med den hungrande, må han skänka frid och tröst åt den betungade, m å   h a n  i e k e  f ö r a k t a   n å g o n. Jag har ingen annan moral – vännen

Aguéli.

Jag tackar dig för dina pennor. – Vill du bedja Mme Huot att ge mig: olja, kaffe, bröd, socker, lökar (3 eller 4). Hon har verkligen intelligens, denna kvinna. Hon har nyligen skrivit ett brev till mig som har mycket intresserat mig. Jag finner vad hon har sagt mycket starkt grundat.

********************************************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 168-170.