apr 301894
 

Paris. Mazas fängelset. Lördagen den 3o april 1894.

Min käre vän!

När jag skrev dig hade jag inte rådfrågat Challands katalog, som likväl ganska väl
innehåller vad jag behöver. Om du redan har skrivit till Trübner eller annorstädes
angående mina beställningar så allt väl. Men om du inte har gjort det, så mycket bättre:
här har du skälen.

Hos Challand Rue Jacob 5, finns en ”Vocabulaire arabe-frangais à l’usage des étuduants, par un père etc. etc. – Beyrotth 1888, in 8o – 12 frs. Den är kanske väl så
bra som Belots lex. hos Maisonneuve. Kanske???

Hos densamme, Chaland: av Pinto Petit traité d’analyse grammaticale arabe. Br.
in 8 o 1889 – 1.25, ett arbete som skulle vara mig till stor nytta då det skulle göra att
jag kunde undvara Palmers grammatika, som jag emellertid skall köpa längre fram.

Och alltjämt hos densamme Cherbonneau: Histoire de Chems Ed-dine et de Nour-Ed-
dine, avec notes traductions comnentaires (o b s.) – à 5 frs.

Genom bouquinisten kan du få vocab. för 9 frs i st. f. 12 frs. Ckerbonneau för 3.75 i s~. f.
5 frs. Pinto för o.95 i st. f. 1.25. Skulle du strax kunna ge mig Pinto (eller Cherbonneau)
vilken som helst av de två; när bonquinisten har träffat anstalter för att skaffa dem till
nedsatt pris, Ckerbonneau (eller Pinto) – och lex. eller vocabulairen, vilken av dessa
som man beslutar sig för efter det klokast möjliga val. – jag måste säga dig att vulgär-arabiskan inte intresserar mig mycket – och algierdialekten inte alls men däremot den
klassiska arabiskan, efter som det är den enda som jag kan studera här.

Jag har läst ditt brev med stort nöje. jag är lycklig att du funnit mina »nötter»
intressanta. jag skall ge dig flera då. Om du kommer att finna dem för hårdknäckta
så bed Kalle att hjälpa dig att knäcka dem. Ty han känner bra till mitt sätt att
tänka.

I Apostlagerningarna XVII 22-31 talar man om den okände gudens altare i Athen.
Det är samme gud vars förening med de hellenska gudomligheterna längre fram i tiden
inspirerade några skulpturer som för närvarande befinna sig i Louvren, i salarna med
Germain Pilons Michel-Angelos och Donatellos verk. Gå dit och se om du är av min
åsikt! – I samma kapitel talas också om den helige Dionysius av Aeropagen som torde
vara författaren till »Les hiérarchies célestes». –

Jag måste säga dig att jag för min del finner den egyptiska konsten, i synnerhet från
de första dynastierna, – Khmerkonsten och den javanesiska konsten (javanesisk –
på intet vis att förblanda med den japanska konsten) lika stor som renässanskonsten och
oändligt mera dekorativ och i synnerhet närmare solen (plus solaire).

Jag har nyss fått ditt andra brev. Tack. – Låt underteckna det brev som du talar om
av vem som hälst och skicka mig det. – Eller också låt kopiera det och kopisten sätter
sitt namn under, ingenting är enklare. – jag har inte räknat mycket på ett svar från
Mme Huot. Hon kan ju skriva till mig, när hon får tid.

– Sök du upp araben, för tusan plåtar!!  Jag äter och jag dricker din mjölk, från och med i går och jag skall fortsätta därmed i morgon och i övermorgon. – Vilken lycklig uppfinning
den där mjölken!

Jag har inte mer något skrivpapper.

Du får antagligen pengar från mig en av de närmaste dagarna. Och då, till Challand!

På snart återseende, inte sannt? Din vän

Aguéli.

Försök att skaffa tillstånd att få träffa mig mot slutet av månaden, du och Mme Huot.

Fråga samtidigt om jag kan skicka dig pengar, 40 frs. Jag har frågat för en vecka sedan
och ännu inte fått svar. jag vill bedja direktören om tillåtelse att sända en mindre
summa.

Sälj allt som kan säljas av det som tillhör mig, utom de kinesiska böckerna, så att
du kan hopbringa de 1.25 som behövas för att köpa Pinto. – När du kommer hit skall
jag ge dig hieroglyferna, alfabetet. jag skall be dig om igen längre fram. Jag ger dig
dem tillbaka för att inte ha för många luntor här. Jag skall skriva till dig om diverse
saker så snart jag har fått papper. Visa mitt brev för Kalle. Träffar du honom ofta?

***********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 157 – 158.