apr 281894
 

Paris, fredagen den 28 april 1894.

Min käre vän i

Jag har nyss mottagit sakerna från Mme Huot. Framför min varma tacksamhet! Det vita vinet fick inte passera!! Man har låtit mig lukta på det, och sedan har man beslagtagit det. – Alltid något, eftersom det luktade mycket gott. Hon har gett mig en liten butelj »de vacherie». Eller koncentrerad mjölk?? Hur skall man använda det?? Tag reda på det, utan att sprida ut min okunnighet om det är möjligt. Jag skall skriva till henne så snart jag fått frimärken, d. v. s. i övermorgon.

Jag har skrivit två långa brev till er, ett till dig och ett till henne. Har ni fått dem?

Jag har fått katalogerna. Tack. jag skall återlämna dem till dig vid första tillfälle.  Vill du alltså skaffa mig ett arabiskt lex. och en grammatika?

Hos Maisonneuve: Belot; Dictionnaire arabe-francais contenant toutes les racines usitées etc. Paris 1888 in 80 br. 15 fr. – Du får den av antikvariatsbokhandlaren för 11 fr. Om den inte är tryckt med arabiska typer eller för övrigt allt för usel, enligt antikvariatmannens åsikt eller du inte kan få den för 11 fr., så köp den inte.

Hos »Kegan Paul, Trench. Trübner et Co limited, Paternosterhouse. Charing Cross Road, L o n d o n  W. C.; – Palmer Hindoustani. Persian and arabic grammer simplifled. 1890, – 5 sh. – (Vol. I of Trübners Collection of simplified grammers.) – [i]

Om Belots [ii] lexikon inte passar mig ämnar jag fråga efter i London någonting av detta slag. Men jag erinrar mig ha haft den i mina händer och har funnit den mycket nyttig. Jag är likväl inte säker. Bouquinisten får avgöra saken.

Jag ser att det hebreiska lex. som jag har talat med dig om inte fins längre i katalogen. Vill du ge mig tillbaka mitt, om du har det kvar ännu. Det får göra tjänst i brist på bättre. Om du har sålt det så gå till araben. Jag struntar i det. – Jag har inte ännu fått tillstånd att skicka dig pengar. – Tror du att fransmannen skulle kunna skriva till mig. Om han är på sitt ämbetsrum eller på annat sätt beroende eller beskyddad är det inte värt han gör det. Hälsa honom och de andra kamraterna. Jag studerar med ständigt växande intresse den egyptiska boken. Jag skall tala om den i ett särskilt brev.

Jag har talat med dig om tofflor. Jag går på strumplästerna.

Inga nyheter från araben??? Svara o m e d e I b a r t, åtminstone med några ord, när du har fått brev från mig. Om ej kan jag inte veta om du bar mottagit det.

Din tillgivne

Aguéli.

Är det nyheter som ej äro goda från araben?

Skriv till mig tid efter annan. Och Mme Huot likaså.


[i] Nu har Aguéli tagit reda på den rätta titeln (jfr brev 18940419).

[ii] Aguéli torde syfta på Jean Baptiste Belot: Dictionnaire Français-Arabe, 1890.

********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 156.