apr 191894
 

Paris den 19 april 1894.

Min käre vän.

Jag anhåller ännu en gång och med klagoskrin om den hebreiska bibel som jag har talat med dig om, och den egyptiska boken. Jag har tillbrakt en fruktansvärd dag, i går, med ögonsmärtor. Jag ser mig hänvisad till orientaliska studier, uteslutande som bestående i läsning än i begrundande. Och en läsning med typer lättare att fatta än den europeiska skriften. – Om du inte har pengar skall Mme H. kanske ge dig. jag skall betala igen dem en av de närmaste dagarna med pengar som jag har på marketenteriet.

Vill du också köpa mig av ”Trübners collection of simplified grammers” – ”An arabic – persian – hindostani grammer” [i]. Jag kommer inte längre ihåg namnet på författaren, men du finner det i katalogen, bland de »simplifled grammers». Den kostar 5 shs (dessa tre utgöra en volym).

Det är inte av otålighet jag skriver till dig i dag, bara för att låta dig veta, att eftersom jag har frossat i den lektyr jag har gör den mig inte någon tjänst en tid framåt.

Jag ber dig om förlåtelse att jag upptar din tid och hindrar dig i ditt arbete.

Hjärtliga hälsningar min käre vän

Aguéli.

Kan jag vänta dig på fredag 3-3’/, på e. m. Ännu inte något brev från min mor. – Bland böckerna hos min granne befinner sig också Dante: Helvetet. Lägg beslag på den!

Så snart du bar fått mina brev så svara o m e d e I b a r t med ett brevkort då att jag vet att du har fått dem.

Sälj inte ”Hartleben”-gram. Man betalar nästan ingenting för dem. Jag vill ge bort dem till någon. Om de redan äro sålda, så mycket bättre, så mycket sämre. – Skriv till Bianchi angående Stbrgs böcker. Han kan låna dig dem och portot är inte en så fruktansvärd summa. Skriv till honom för att sätta honom in i saken och fråga honom, om han vill göra det. Sedan skall jag ge dig titlarna på arbetena. – I allmänhet är det Strindberg, psykologen och landskapsskildraren som jag vill översätta. –


[i] Trübner & Co var ett förlag specialiserat på litteratur om språk. De gav ut flera upplagor av:

Trübner’s catalogue of dictionaries and grammars of the principal languages and dialects of the world

Där kunde von Hausen hitta

Edward Henry Palmer :  Simplified grammar of Arabic, Persian, and Hindustani  , 1890.

Palmer hette alltså författaren vars namn Aguéli glömt!

********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 152.