apr 131894
 

Paris, fredag, den 13 april 1894.

Min käre vän!

Hjärtligt tack för ditt brev! Dina pengar komma att rädda mitt liv; ty vet du, det är inte lönt för mig att längre hänvända mig till mäcenater, varken här, eller hemma. Det är kanske en lycka ty jag måste lära mig att reda mig dem förutan. – Och för resten, överallt i Europa riskerar jag nu att bli arresterad utan vidare; utom i England, men vad tusan har jag där att göra? – När jag väl kommit till Orienten skall jag säkert klara mig, men gud vet på vad sätt. Men man dör med mindre ceremonier där än här.

Skulle du vilja låna åt mig i Bibliothåque Cardinale, två böcker. Ett arabiskt lexikon (franskt eller engelskt) inte alltför voluminöst, med den arabiska delen tryckt med arabiska typer. Och en annan av följande slag:

En kyrkohistoria, katolsk eller ortodox. Det är de älsta tiderna som intressera mig,
Ie – XIte seklen: orientens skolor.

– Eller: en av kyrkofäderna, i synnerhet från den första perioden. Inte på latin
eller tyska; det skulle ge mig huvudverk.

– Eller: St Denys l´Areopagite, [ = Dionysius Aeropagital] De himmelska hierarkierna [i].

– Eller: Kristi efterföljelse. [av Thomas a Kempis]

– Eller: Fabre d’Olivet.

– Eller: S:t Augustinus, Guds stad, om den finns översatt.

Jag skall behålla lexikonet bara 4 eller 5 dagar.

Längre fram: de semitiska eller polynesiska folkens etnografi, språk, trosatser och traditioner. – Om konst: arkitektur, ornamentering, historia och litteratur.

Eftersom du har tillgång till la Bibl. Card. så stifta då bekantskap med Flaubert, den store romanförfattaren. Han har inte skapat annat än mästerverk av en mäktighet som kanske jämställer honom med slaverna, med vilka han företer vissa analogier. –
Lär känna av honom: Madame Bovary, L’éducation sentimentale, Tentation de S:t Antoine, och några sagor, av vilka jag gerna skulle vilja läsa hela samlingen.

Var snäll och köp mig: S:t Johannes evangelium på arabiska, 0,30 fr. – det skrivs ungefär så här …  Och en stor bibel på hebreiska, till ett pris av 3,50.  I hebreiskan måste man observera en massa små finesser, punkter, mikroskopiska aksenter. Och om editionen är illa tryckt och med små typer, får man ont i ögonen. Det är för övrigt inte mycket dager här, och efter en timmes läsning ser jag inte mera någonting. jag är verkligen rädd att förstöra min syn med denna bok. jag skall lämna dig den med lexikonet och grammatiken som vi skall sälja. – Du får alltså 5 böcker på söndag.

Apropos din bok: den har gett mig en hel hop att tänka på. Emellertid – jag hoppas att du inte tar illa upp det jag har att säga dig. – Den historiske Kristus intresserar mig endast helt obetydligt. Det är den evangeliske Kristus som jag söker, inkarnationen, ”l’antropomorfisation” – må man kunna förlåta mig detta barbariska ord – av bibelns anda, av semiternas religiösa poesi. Om man bevisar för mig att Kristus aldrig har existerat historiskt, vad angår det mig, eftersom jag har evangelierna som äro monument av mycket större realitet än en människas liv.

Jag läser evangelierna alla dagar och alltid med ett ökat intresse. jag har inte läst epistlarna med undantag av Petrus och Johannes, knappast apostlagerningarna. Jag skall kanske läsa dem längre fram som en bok vilken som hälst, som man har talat mycket om med mig. Jag skall säkerligen med lika stort intresse läsa St. Denis I’Aréopagite.

För att återkomma till den historiska sanningen: när man målar en tavla, är man inte ofta tvungen att utesluta en sak och aksentuera en annan, med ett ord avlägsna den från naturen för att upphöja el. förvandla den. Varför inte medgiva samma sak i den literära konsten? Läs alltså bibeln som man den bysantinska, den medeltida, den egyptiska konsten. Blind för den stora estetiska ingivelsen ser man däri intet annat än monstruositeter. Om du i din bibel söker historiska fakta o. s. v. och inte den mäktiga ingivelsen som andas där, ser man där endast absurda sagor.

Men vi skola tala därom längre fram.

Behåll min mors brev ända tills jag ber dig om det. Jag har talat om det i ett brev till Mme Huot.

Jag behöver inte något linne här, åtminstone inte ännu. Tusen tack. Jag har snart inte mera fotogen. Jag har fått ungefär 175 gram. Den var utmärkt. Hjärtligt tack! – Tag inte med något kött åt mig på söndag. jag har svårt att smälta
det. – Vill du giva mig ett paket levantinsk tobak!
Du finner de böcker jag har bett dig om i la Société Biblique. Place du Théåtre Francais. Eller också Rue de Clichy , till höger, när man går uppåt.

Hälsningar till kamraterna.

Din tillgivne

Aguéli.

Det är inte svårt att resignera, när det är den enda förståndiga sak man kan göra.

Tag också med dig, jag ber dig, brevpapper som är starkare än detta – Inte mera papper. jag har bråttom: Förlåt!

Jag återkommer till frågan om bibeln, inte för att göra anspråk på att säga dig någonting nytt, utan blott för att klarlägga för dig min åsikt. – Skriv till mig så snart du har fått detta brev.


[i] Dionysos Areopagiten skrev om läran om de nio änglahierarkierna på 500-talet i sitt verk De himmelska hierarkierna. Detta togs upp i slutet på 1800-talet av teosofen Blavatsky och andra teosofer som Annie Besant, Charles Leadbeater och Alice Bailey. Det finns en modern svensk översättning av boken: Dionysios Areopagita, ca 500 e.Kr.. – De himmelska hierarkierna / Dionysios Areopagita ; översättning via engelska och förord av Thomas Notini. – 2003. – ISBN: 91-971768-5-0 (korr)

********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941.

Del I: 148-150.