apr 091894
 

Paris. Mazas. den 9 april (måndag) 1894.

Min käre vän.

I dag har jag fått 4 böcker, anatomin, alfabetet, och de två andra. Hjärtligt tack!

För två eller tre dagar sedan skrev jag till dig och bad om en bok i linguistik och en »Indjil johannes». Det brådskar inte. Gör dig inte för mycket besvär! Om händelsevis mina saker finns hos dig eller hos en annan kamrat, skulle du kunna skicka mig »I’lndjil», en helt liten grön bok. Mot veckans slut skall jag ge dig tillbaka de två andra böckerna, grammatiken och den gröna. Om du samtidigt ville ge mig några frukter ost, en flaska marsala (1 fr.) om finanserna tillåter det skulle du vara mycket älskvärd.

Jag är övertygad att de komma att behålla mig mycket länge kär. Det är av den orsaken som jag har bett dig om studieböcker, då jag inte vill förlora tiden. – Känner du »La Bibliothéque Cardinale» i hörnet av la Rue du Four och Rue de Rennes, kanske har det flyttats till Rue (eller Place) St. Sulpice Nr. 1. Är det ett lånebibliotek eller bara en läsesal? – Har du fått tag i antikvariatsbokhandlaren? Jag har bläddrat i Natovitschs bok[i]. Den förefaller mig mycket intressant.

Trötthet, huvudverk – jag skriver till dig om andra saker en annan gång. Förhoppningen att, när jag blir fri, få andas ekvatorns luft, räddar mig från förtvivlan. Man kvävs här.

Skriv till mig några ord till svar på mina frågor och för att låta mig veta dagen, när du kommer för att hämta dessa böcker. jag tackar dig hjärtligt.

Hälsa vännernal Din tillgivne

Aguéli.

Det finns vid Place des Vosges 25 ett »Bibliothéque de I’Union Centrale des Arts Décoratifs», som är ganska intressant. Gå dit bara för att läsa Emile Soldi [ii]. Les arts méconnus.  Det är mödan värt. – Hans kärlek till sitt ämne inger honom mycket vackra idéer.


[i] Här syftar Aguéli troligen på Nicolas Notovitch (1858-?) was a Russian aristocrat, Cossack officer, spy and journalist known for his contention that during the years of Jesus Christ’s life missing from the Bible, he followed travelling merchants abroad into India and the Hemis Monastery in Ladakh, India, where he studied Buddhism. Notovitch claimed that, at the lamasery or monastery of Hemis, he learned of the ”Life of Saint Issa, Best of the Sons of Men.” His story, with the text of the ”Life,” was published in French in 1894 as La vie inconnue de Jesus Christ.

[ii] Emile Soldi: Les Arts Méconnus. Les nouveaux musées du Trocadéro. Ouvrage orné de 400 gravures. Paris, Ernest Leroux, 1881, in-4to, XV + 531 p., ill. avec 400 gravures + 3 planches dépliantes ill., reliure en toile originale, ill. avec des ornements en or et noir, tranches dorées .

********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941.

Del I: 148.