apr 081894
 

Paris, onsdag (8 april).

Min käre vän.

Jag ber dig försöka att få tillstånd att träffa mig här. Vänd dig till en dam som jag känner något. Madame Marie Huot, 53 Rue de Seine, 53. Hon skall säga dig vilka formaliteter du har att uppfylla. Besöksdagarna äro måndag och fredag, från kl. 12 eller 2 till 3.

Du skall säga att jag måste träffa någon för att ordna mina affärer, annars kommer jag att vara alldeles utan tillgångar, när jag kommer ut härifrån. Att jag drar mig hjälpligt fram med usla tavelbeställningar och översättningsarbete och med de pengar som min mor har skickat mig mycket oregelbundet och i mycket små poster. Att, om jag får sitta här ännu någon tid utan att ordna för mig genom att annonsera o. s. v. angående dessa ting som endast angå min ekonomi skulle jag, när jag en gång blir fri, alldeles sakna existensmedel, då jag inte vet vart jag skall vända mig. Kanske skulle man ge dig tillstånd därtill, eftersom du inte känner några anarkister och inte umgås, utom helt obetydligt i denna miljö, utan nästan uteslutande med landsmän. Undersökningsdomaren som du bör vända dig till, liknar inte alls den poliskommisarie vars bekantskap du gjorde när du frågade efter mig på polisvaktkontoret.

Bland mina saker hos Mr. Bertrand finns det ett sängtäcke som jag håller på. Det skall vara mig till stor nytta, när jag reser. – Det finns bland hans. Låt tvätta det,

När du träffar Madame Huot, så fråga henne var hon fått tag i det milda vita vinet och denna delikata ost som hon har sänt mig bland andra saker. Om du kunde skicka mig litet av samma sort, skulle du vara bra hygglig. Frukter, vitt bröd, pudrade wienerbröd.

Jag har läst N-s bok. Mycket märklig. Håller på med den andra. jag skall säga dig min mening en annan gång. Nu säger jag dig bara att jag har läst dem med mycken uppmärksamhet och intresse.

Om mina saker finns i närheten av din bostad eller i trakterna av Montparnasse eller les Ternes så skicka mig på samma gång som den lilla gröna boken »I’Indjil» också »Den Sanna Kristendomen» [i], första delen endast. jag skall lämna 4 böcker tillbaka till dig, när du kommer. Gör dig inte för mycket besvär.

Om kvällarna är det en marknad i trakten av Mazas. jag hör bullret därifrån. La Place des Vosges, bredvid La Place de la Bastille, bör inte vara alltför långt härifrån. – Du kommer inte att alldeles kasta bort din eftermiddag.

Om du inte har tid att komma hit skall du be en annan kamrat. – Jag tänker ofta på er alla. Hjärtliga hälsningar.

Aguéli.


[i]Aguéli torde avse Johann Arndts Den Sanna kristendomen. Den utkom på svenska första gången 1647, översatt av L. Mureus, utgavs i ny upplaga 1695 samt upplades sedan minst 30 gånger under 1700- och 1800-talen.

********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941.

el I: 147-148.

940408-a