apr 061894
 

Paris den 6 april 1894.

Min käre vän,

I går mottog jag åtskilliga böcker, bibeln, hebreisk grammatika och ordbok, St. Lucas evangelierna, frukter, fikon och daddlar. I dag fredag ditt brev som har berett mig mycket stort nöje. jag tackar dig av hela mitt hjärta. Nu skall jag inte längre ha tråkigt.

Vad denna bibliska poesi är vacker! Den är på en gång teater, arkitektur, skulptur, målning, ornament, musik. Alla konstarter äro förenade i den. Översättningen ger inte mer än benstommen som redan är ett ojämförligt mästerverk. Den är en hel värld, denna lilla bok, om man tar den för vad den är. De äro djupt att beklaga alla dessa som inte se något annat än historier, dogmer, system, ockulta vetenskaper, alla sorts ting, utom den förnämsta, kanske den enda sanna, den stora estetiska ingivelsen, religionernas anda och själ.

Missbrukar jag din godhet om jag ber dig att köpa mig ytterligare: Fabre d’Olivet, La langue hébraique restituée [i]. Den är ganska dyr, men man kan sälja den igen för nästan samma pris. Det finns inte en lunta som är lättare att realisera. Utgiften är alltså snarare en pant och den möjliga förlusten vid realisationen när man inte längre har behov därav är en betalning för hyra, vad mig beträffar väl använda pengar. – jag har ögnat igenom den på biblioteket och jag skulle gerna vilja fördjupa mig i den. Han älskar sitt ämne, denne författare; han har originella synpunkter i synnerhet vad den allmänna grammatikan beträffar. Han är av gamla goda franska skolan, djup och genomträngande utan att tråka ut en.

Om du kan få tag i den där karlen, som jag talade om häromdagen, så är allt gott och väl. Om ej, så är det inte alls mödan värt att söka få tag i min bok. Man kommer att låta dig betala en oskälig summa. – Kanske finner du den i »La librairie africaine et coloniale», Faivre, Rue Bonaparte.Ge bara inte mer än 15 franc eller något i den vägen för den, inte mera. Den är väl värd jå mycket men inte mer. jag vågar bedja dig härom, eftersom man mycket lätt kan sälja denna bok och på så sätt få igen sina pengar.

Jag skall samtidigt återställa till dig grammatikan och ordboken som jag inte längre behöver.

Det skall bli mycket intressant att läsa den bok som du har talat om. Jag tänker använda tiden här till att »plugga». Det är alltid nyttigt. Förresten, ägnande min tid åt självbesinning som jag gör har jag inte behov av annat än anteckningar och dokument. Utom Tolstoy och några unga ryska författare önskar jag ingen romanförfattare eller filosof.

Beklaga mig inte! jag har haft det bra mycket sämre än här. Jag har mindre tråkigt än i Sverige. Jag lider bara av bristen på frisk luft, men inte alls av isoleringen. Jag betraktar det som har träffat mig som en oundviklig olycka, en sjukdom, dåligt väder, en sträng vinter. Någonting dylikt. Varför skria mot det oundvikliga ödet?

Jag ber dig, min käre vän, att inte göra dig för mycket besvär med mina kommisioner. Det skulle förta mitt nöje om jag gjort dem för detta pris. Jag gör mig nästan förebråelser att be dig om så många saker, men jag ber dig låta mig veta när du tycker att du har fått nog.

Din tillgivne

Aguéli.

Jag har bara en mycket gammal adress till Hallström. Här har du den till Bianchini som känner honom.

Bianchinil Arthur

Artiste-Peintre

68 Riddargatan 68

Stockholm.

Är mina saker flyttade från Mr. Bertrand? jag tror att man ämnar behålla mig här mycket länge.

Hälsa vännerna.

A-Ii.

Kan du också utan att göra dig för mycket omak ge mig en liten grön bok ”Indjil Johannes” [= Johannes Evangelium på arabiska].


[i] Antoine Fabre d’Olivet (December 8, 1767, GangesHérault – March 25, 1825) was a French author, poet and composer whose Biblical and philosophical hermeneutics influenced many occultists, such as Eliphas Lévi and Gerard Encausse. His best known work today is his research on the Hebrew languagePythagoras’s thirty-six Golden Verses and the sacred art of music. His interest in Pythagoras and the resulting works started a revival of Neo-Pythagoreanism that would later influence many occultists and new age spirtitualists.

********************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941. Del I: 146-147.