apr 031894
 

Paris. Mazas-fängelset den 3 april 1894.

Min käre vän,

Eftersom du har varit nog uppoffrande och modig att fråga efter mig för att skaffa mig några förströelser, vågar jag att härmed vända mig till dig. jag skall förvisso aldrig glömma att du har tänkt på mig.

Kan du alltså sända mig böcker, litet vin, frukter, en butelj olivolja. Milt vin, inte hetsande, annars får det ej passera. Exotiska frukter om möjligt. Men inga stora utgifter, jag ber dig! – Se noga upp, är du snäll, när du köper oljan att man ger dig olivolja, och god sådan.

Böcker: Hos mig – en hebreisk bibel, hebreisk grammatika och ordbok. Dessa böcker äro ganska små. Kan du köpa åt mig: Ballborn: Alphabete orientalischer und oceidentalischer Sprachen, Munich (Ed. Ballhorn? 188o?)[i] – 5 eller 6 fr=. Du finner den hos en utländsk bokhandlare i rue Jacob eller rue Richelieu, mittemot biblioteket, Klinkerick, rue de Lille 5-11 eller Boul. St. Germain. – 1, ett antikvariat, vilket som hälst, i närheten av I’Ecole de Médecine: en avhandling i anatomi och fysiologi, om möjligt i jämförande anatomi. För 3 eller 4 frs. finner du vad jag behöver. Undvik anatomier för konstnärer, de äro värdelösa. Kommer du ihåg antikvariatsbokhandlaren, vars porträtt jag gjorde för en tid sedan, sittande med en brun bok i handen, en tavla som jag skickade hem bland de andra? Om du kan få tag i den mannen så rådgör dig med honom. Han skall ge dig böcker till nedsatta pris. – Om han frågar efter mig så säg honom att jag befinner mig på resa eller något dylikt.

Jag kommer att befinna mig i stora penningsvårigheter, när jag kommer ut härifrån. jag skulle lyfta 100 francs hemma i Sverige för några dagar sedan. jag är litet orolig för dessa pengar, ty om man får veta att jag är häktad, får jag dem kanske inte. Kan du skriva till Hallström t. ex. att han lyfter dem i mitt ställe och förvarar dem för min räkning ända till dess jag blir fri. Då skall jag befria honom från den. – Om du inte kan få tag i hans adress utav någon av mina landsmän här, skall jag skaffa dig den.

Skriv till mig, bara några ord på franska [ii] det skulle bereda mig mycket nöje.

Jag hoppas att mitt brev inte kommer att förorsaka dig något obehag. Men jag har ingen att vända mig till för dessa saker.

Hjärtliga hälsningar.

Adresse: Gustav Aguéli (artiste-Peintre) à Mazas 4 me

section Nr. 106. Paris.

Jag väntar otåligt på nyheter från dig.


[i]Alphabete orientalischer und occidentalischer Sprachen : zum Gebrauch für Schriftsetzer und Correctoren / zusammengestellt von Friedrich Ballhorn. Leipzig : Brockhaus, 1853. Tyska 48 s.

I en upplaga från 1859 finns den på Kungliga biblioteket i Stockholm.

[ii] Anledningen till att Aguéli – von Hausens korrespondens sker på franska var ju att censuren krävde det.

****************************************************************************************************************

Renskriften är hämtad från

Gauffin, Axel, 1877-1964. – Ivan Aguéli : människan, mystikern, målaren. I-II. 1940 – 1941.

Del I: 145-146.

940403-a