Startsida

 

Fredrik Lindströms oavslutade porträtt av Ivan Aguéli

Ivan Aguéli var en mycket flitig skribent. Han skrev artiklar om konst på svenska och franska. Han skrev artiklar om religion/sufism på franska, italienska och arabiska. Han hade en omfattande korrespondens med konstnärer, kulturarbetare och privatpersoner, svenska och internationella.

Någon översikt över hans samlade produktion finns dock ej. Vissa delar av hans brev och artiklar är översatta och citerade i litteraturen. Ett brev eller en artikel kan vara citerad/översatt till en del medan  resten icke finns tillgängligt.

Det är mycket svårt att orientera sig i det sammelsurium som uppstått när olika författare hänvisar till brev (ibland samma) eller delar av brev som de använt i sin forskning.

På sikt vill vi göra en lättillgänglig översikt över Aguélis hela skriftliga produktion, artiklar och korrespondens. Vi vill skapa en form där olika insatser kan göras och användas direkt utan att invänta slutresultatet.

Intressenter i projektet är idag tre: Nationalmuseum, Moderna museet och Aguélimuseet i Sala. Aguélimuseet som institution är den drivande i projektet och står för kontinuiteten. Aguélimuseet utser projektledare och är också ansvarig för att söka stöd för finansieringen av projektet. Det utesluter naturligtvis inte att de andra institutionerna (eller andra intressenter) deltar i arbetet. De tre institutionerna samarbetar i projektet som getts namnet AguéliPortalen.

När det gäller översättningar kan ju alltid tolkningen ifrågasättas. De tre intressenterna samarbetar här för att så långt möjligt garantera en konstvetenskapligt korrekt översättning. Det kan innebära att vi tillkallar rådgivande experter.